Autor Tema: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI  (Pročitano 42121 puta)

Goran Stevanovic

 • Newbie
 • *
 • Poruke: 1
  • Pogledaj profil
POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« poslato: Januar 28, 2013, 09:11:44 posle podne »
POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI

mrkiboy74

 • Full Member
 • ***
 • Poruke: 155
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #1 poslato: Januar 28, 2013, 11:31:10 posle podne »
Bilo je i vreme..

vozac

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 77
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #2 poslato: Januar 28, 2013, 11:45:25 posle podne »
Sta ce reci "veliki strucnjaci" koji su zakon radili 300godina...

volan

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 98
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #3 poslato: Januar 29, 2013, 08:38:45 pre podne »

   kako da otvorim prilog?
 nesto mi ne otvara. koji program

MT

 • Full Member
 • ***
 • Poruke: 156
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #4 poslato: Januar 29, 2013, 08:40:30 pre podne »
Meni je u word-u otvorio...

MT

 • Full Member
 • ***
 • Poruke: 156
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #5 poslato: Januar 29, 2013, 08:50:36 pre podne »
Sad pocinje odbrojavanje,biti ili ne biti,..,....da li ste primer svima....

profesorkosmosic

 • Newbie
 • *
 • Poruke: 8
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #6 poslato: Januar 29, 2013, 10:47:19 pre podne »
Ukoliko neko ne može da pogleda prilog to je zato što je okačena verzija za word 2007 ili noviji. Evo verzije za stariji word (97 ili 2003)


Renata

 • Newbie
 • *
 • Poruke: 18
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #7 poslato: Januar 29, 2013, 11:47:52 pre podne »
Da li je ovo predato ustavnom sudu? Ovo bi trebalo da podrze sve auto skole.

vozac

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 77
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #8 poslato: Januar 29, 2013, 02:01:56 posle podne »
U S T A V N I     S U D      S R B I J E

BEOGRAD


    “Pane” d.o.o. Požega, ul._________, K.d.za obuku vozača “Sat” Požega, ul._____, Auto škola “Stop” d.o.o. RD trans Arilje,ul.___________, O.d. Auto škola “Start” Aleksandar Mitrović I ostali Arilje, ul.____________, “Roleks” d.o.o. Kosjerić, Preduzeće za promet I usluge “Mife” d.o.o. Kosjerić, Privredno društvo za proizvodnju, promet I usluge “Željko Stanić I ostali” o.d. Arilje, O.d. za obuku vozača “Karanac Vujović” Požega,  podnose

INICIJATIVU
ZA
POKRETANJE POSTUPKA
ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI

-   Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače
-   Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače
-   Pravilnika o organizaciji, spremanju i načinu polaganja vozačkog ispita, vodjenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit
Svi objavljeni u Službenom Glasniku RS broj 53 od 24.5.2012.god.O B R A Z L O Ž E NJ E


1.   TEORIJSKA NASTAVA

Član 213 ZOBS-a je predvidjeno da teorijska obuka u upravljanju vozilom se ostvaruje po propisanom programu obuke. Teorijska obuka upravljanja vozilom mora da ima sadržaje koji će omogućiti da kandidat nakon završetka osposobljavanja stekne potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Program teorijske obuke kandidata za vozače donosi ministar unutrašnjih poslova.

Član 214 ZOBS-a je predvidjeno da teorijska obuka obuhvata najmanje sledeće gradivo:
1.)   pravila saobraćaja i saobraćajna signalizacija,
2.)   vozač,
3.)   put,
4.)   vozilo,
5.)   pasivna bezbednost vozila,
6.)   ostali učesnici u saobraćaju,
7.)   opšte odredbe,
8.)   mere predostrožnosti prilikom napuštanja vozila,
9.)   osnovi ekonomične vožnje i uticaj saobraćaja na stanje životne sredine i njeno ugrožavanje,
10.)   opasnosti koje nastaju usled nepoštovanja propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja,
11.)   teorijsko objašnjenje radnji sa vozilom u saobraćaju na putu i postupanje vozača u saobraćaju na putu.
Bliže propise o načinu sprovodjenja teorijske obuke kandidata za vozače donosi ministar unutrašnjih poslova. Pravno lice iz čl.207 stav 1 ovog Zakona dužno je da teorijsku obuku kandidata za vozače obavlja na propisan način.

Član 3 Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci, predvidjeno je da se teorijska obuka kandidata sprovodi frontalno, grupno ili individualno u učionici pravnog lica koje organizuje teorijsku obuku, kroz predavanja i vežbe. Početak i kraj svakog časa teorijske obuke se snima sistemom za audio-video snimanje (u daljem tekstu: audio-video sistem) koji omogućava snimanje svih kandidata i predavača teorijske obuke.
Plan teorijske obuke kandidata, sačinjava pravno lice i isti predstavlja detaljnu razradu obuke po pojedinačnim časovima teorijske obuke, u zavisnosti od kategorije vozila za koju se kandidat osposobljava i kategorije vozila za koju ima vozačku dozvolu. Pravno lice može, pored osnovnog plana obuke, imati i više posebnih planova teorijske obuke koji se sačinjavaju u skladu sa karakteristikama kandidata, odnosno zahtevanim nivoom usluge. U toku teorijske obuke kandidat prisustvuje svim časovima koji su određeni planom teorijske obuke za koji je, ugovorom o uslovima pod kojim će se obaviti obuka, opredeljeno da će biti izvedena obuka kandidata. Po završetku teorijske obuke, kandidatu se izdaje potvrda o završenoj teorijskoj obuci koja sadrži sledeće podatke: naziv i sedište pravnog lica koje izdaje potvrdu, ID broj kandidata, datum izdavanja potvrde, ime i prezime kandidata, kategoriju vozila za koju se kandidat obučavao, broj časova teorijske obuke, datum početka i završetka teorijske obuke, ime, prezime i potpis odgovornog lica koje je potvrdu izdalo. Ukoliko je kandidat teorijsku
obuku sprovodio u više pravnih lica u ovoj potvrdi se navode i sledeći podaci: ID broj kandidata iz svih pravnih lica, broj časova i datum početka i prestanka teorijske obuke u tim pravnim licima. Potvrda o broju časova teorijske obuke koje je imao kandidat, u slučaju prestanka osposobljavanja u pravnom licu, sadrži sledeće podatke: naziv i sedište pravnog lica koje izdaje potvrdu, ID broj kandidata, datum izdavanja potvrde, ime i prezime kandidata, kategoriju vozila za koju se kandidat obučavao, broj časova teorijske obuke, datum početka
i prestanka teorijske obuke, kodove obrađenog gradiva iz programa teorijske obuke sa brojem održanih časova, pri čemu se upisuju samo kodovi gradiva koje je obrađeno u celosti prema planu teorijske obuke pravnog lica, ime, prezime i potpis odgovornog lica koje je potvrdu izdalo.  Potvrda o broju časova dodatne teorijske obuke, koje je imao kandidat u pravnom licu u smislu odredaba člana 351. st. 9-11. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, sadrži sledeće podatke: naziv i sedište pravnog lica koje izdaje potvrdu, ID broj kandidata, datum izdavanja potvrde, ime i prezime kandidata, kategoriju vozila za koju se kandidat obučavao, broj časova dodatne teorijske obuke, datum početka i završetka dodatne teorijske obuke, ime, prezime i potpis odgovornog lica koje je potvrdu izdalo. 


Postavlja se pitanje iz kojih razloga kandidat mora da prisustvuje svim časovima? Primera radi, ni redovni studenti kao ni redovni učenici osnovnih i srednjih škola, nisu u obavezi da nastavi prisustvuju bez ijednog izostanka tj. 100 %.
Obuka u auto-školama ne predstavlja vid redovnog i obaveznog obrazovanja. Kandidati usled radnih obaveza, obaveza prisustva na poslu i sl., nisu u mogućnosti da prisustvuju teorijskoj nastavi, a uskraćena im je mogućnost da se samostalno pripremaju za teorijski ispit, jer im član 3 Pravilnika to ne dozvoljava, čime gube uslov za teorijski ispit.
Teorijska nastava ne bi trebalo da se organizuje i izvodi kao obavezan vid školovanja koji uslovljava prisustvo na časovima 100 %, već organizovanje i izvodjenje programa kao vid vanredne nastave u srednjim, višim i visokim školama, na dobrovoljnoj bazi i osnovi, sve u duhu potreba, obaveza i odgovornosti lica koja se prijavljuju za ovaj vid nastave.
Postavlja se pitanje-ako u školstvu postoji redovno i vanredno obrazovanje, koje omogućava samostalno pripremanje za polaganje ispita, zašto to ne važi i za auto-škole?


vozac

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 77
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #9 poslato: Januar 29, 2013, 02:03:44 posle podne »
( TERMINI TEORETSKE OBUKE )

Član 213 i 214 ZOBS-a predvidjeno je šta podrazumeva teorijska obuka u upravljanju vozilom.
Član 10 Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci predvidjeno je da za sprovođenje teorijske obuke pravno lice može obrazovati grupe kandidata čiji broj ne sme biti veći od broja mesta u učionici. Teorijska obuka kandidata se održava u terminima sa kojima je kandidat upoznat pri sklapanju ugovora o uslovima pod kojim će se obaviti obuka. O rasporedu termina održavanja teorijske obuke, kao i o svim promenama rasporeda termina pravno lice obaveštava Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: nadležni organ), najkasnije prethodnog radnog dana od dana početka primene određenog
rasporeda ili nastale promene.

Članovima 2-9 Pravilnika o uslovima  koje mora da ispunjava privredno društvo odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače predvidja sledeće:
Pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata mora da ispunjava uslove u pogledu:
1) prostora za teorijsku obuku, polaganje teorijskog ispita i administrativne poslove, kao i
sredstava, učila i opreme za osposobljavanje kandidata;
2) vozila za praktičnu obuku i polaganje praktičnog ispita;
3) uređenog poligona za praktičnu obuku (u daljem tekstu: poligon);
4) kadrova potrebnih za obavljanje poslova teorijske i praktične obuke i polaganja vozačkih
ispita.
1. Prostori za teorijsku obuku, polaganje teorijskog ispita i administrativne poslove, kao I sredstava, učila i oprema za osposobljavanje kandidata
Pravno lice mora imati prostor koji obuhvata:
1) učionicu za teorijsku obuku, odnosno polaganje teorijskog ispita, (u daljem tekstu:
učionica), sa propisanim sredstvima, učilima i opremom za osposobljavanje;
2) prostoriju za administrativne poslove;
3) najmanje jedan toalet.
Prostor iz stava 1. ovog člana ne može biti deo ugostiteljskog prostora ni prostora u kojem se organizuju igre na sreću, odnosno ne može biti neposredno povezan sa navedenim prostorima.
Prostor iz stava 1. ovog člana:
1) mora biti deo građevinskog objekta za koji je izdata upotrebna dozvola u skladu sa  propisima koji regulišu planiranje i izgradnju;
2) mora biti poslovni prostor koji je kao takav evidentiran.
Član 4.
Površina učionice mora iznositi najmanje 25 m2 i biti oblika koji omogućava frontalno, grupno i individualno izvođenje teorijske obuke, odnosno individualno polaganje teorijskog ispita.
Radna površina po kandidatu mora biti najmanje 1,5 m2 .
Radna površina za predavača mora biti najmanje 8 m2 .
Visina učionice mora biti najmanje 2,4 m.
Član 5.
Prostorija za administrativne poslove mora biti tehnički obezbeđena u pogledu zaštite od provale i mora biti u istom građevinskom objektu u kojem se nalazi učionica. Prostorija za administrativne poslove mora imati površinu od najmanje 8 m2. Visina prostorije za administrativne poslove mora biti najmanje 2,4 m.
U prostoriji za administrativne poslove mora postojati odgovarajući prostor za odlaganje I čuvanje propisanih evidencija i pečata.
Na ulazu u prostoriju za administrativne poslove se ističe naziv pravnog lica sa upisanim podatkom o radnom vremenu.
Član 6.
U učionici mora postojati školska tabla, ili drugo sredstvo za prikazivanje teksta i crteža, površine najmanje 1,5 m2 .
U učionici moraju biti radni stolovi ili školske klupe, sa stolicama sa naslonom, čiji raspored kandidatima, odnosno predavačima i ispitivačima omogućava nesmetan pristup. Učionica mora biti osvetljena prirodnom, odnosno veštačkom svetlošću, čiji intenzitet I položaj izvora svetlosti omogućava da svi kandidati, bez obzira na položaj njihovog mesta u učionici, mogu pratiti izvođenje teorijske obuke, odnosno polagati teorijski ispit.
Član 7.
U učionici se mora obezbediti najmanje 10 računara na kojima se polaže teorijski ispit I računar sa kojeg se vodi teorijski ispit, a u prostoriji za administrativne poslove se mora nalaziti centralni računar osposobljavanja kandidata (u daljem tekstu: centralni računar), kao i uslovi za njihovo korišćenje.
Računari za polaganje teorijskog ispita moraju biti mrežnom komunikacijom povezani sa računarom sa kojeg se vodi teorijski ispit, a računar sa kojeg se vodi teorijski ispit mora biti mrežnom komunikacijom povezan sa centralnim računarom. Izuzetno, ukoliko je položaj centralnog računara takav da omogućava vizuelni pregled cele učionice i neposredne komunikacije komisije sa kandidatima, odnosno postoji mogućnost njegovog priključenja u učionici gde se polaže teorijski ispit, računari za polaganje teorijskog ispita mogu biti direktno povezani mrežnom komunikacijom sa centralnim računarom. U tom slučaju teorijski ispit se vodi sa centralnog računara.
Centralni računar, računar sa kojeg se vodi teorijski ispit i računari na kojima se polaže teorijski ispit moraju imati takvu konfiguraciju i međusobnu mrežnu komunikaciju koji omogućavaju efikasno međusobno povezivanje i efikasno povezivanje sa nadležnim organom državne uprave - radi dostavljanja propisanih podataka.
Član 8.
Za osposobljavanje kandidata pravno lice mora da ima i koristi, u elektronskom ili pisanom obliku, najmanje:
1) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i podzakonska akta doneta na osnovu ovog zakona koji su od značaja za uspešno vršenje osposobljavanja kandidata, odnosno druge propise koji su od značaja za bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju;
2) nastavna sredstva koja služe za prikaz: ponašanja i postupanja učesnika u saobraćaju, tehnike vožnje, procesa kočenja, uređaja na vozilu koji su od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja, saobraćajne signalizacije, elemenata puta i sl.;
3) plan teorijske obuke;
4) ispitna pitanja za teorijski ispit koja su određena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova;
5) plan praktične obuke;
6) plan sprovođenja praktičnog ispita.
Član 9.
U učionici mora postojati sistem za audio-video snimanje (u daljem tekstu: audio-video sistem) koji, saglasno karakteristikama prostora u kojem je postavljen, mora da obezbedi kvalitetan snimljeni materijal koji omogućava identifikaciju svih kandidata i predavača teorijske obuke na početku i kraju svakog časa teorijske obuke, odnosno kandidata I ispitivača celim tokom teorijskog ispita. Audio-video sistem mora biti povezan sa centralnim računarom na način da se u slučaju prekida snimanja onemogući nastavak osposobljavanja.
Audio-video sistem putem WEB aplikacije mora omogućiti direktan uvid u zapis toka teorijskog ispita u realnom vremenu.

Dakle, uvedena je kao obaveza obaveštavanje nadležnog MUP-a najkasnije prethodnog radnog dana. Medjutim, iz kojih razloga – jer svaka auto-škola ima dozvolu za rad, izdatu u Zakonom predvidjenoj proceduri i postupku, i nema dodirnih tačaka sa nadležnim organom MUP-a. Da li održavanje teorijske nastave spada u skup visokog rizika, pa je potrebno obavestiti MUP najkasnije prethodnog radnog dana o terminu održavanja teorijske nastave?

Ovom odredbom nezakonito se ograničava i sužava vreme i prostor za organizaciju časova, a posebno za izmene i dopune istih. Stoga se  nepotrebno povećavaju obaveze, administrativni poslovi, troškovi i narušava se sloboda u radu predavača, odnosno pravnog lica.

Nijedna škola u sistemu obrazovanja koja organizuje teorijsku nastavu ne obaveštava MUP, pa nije jasno zašto bi to činile auto-škole, kao ni šta je zakonodavca nateralo na ovakav, neustavan korak?

Sem toga, uvodjenje minimum deset (10) računara kao obaveznih za teoretski ispit je neustavno, jer šta je sa onim licima, a ima ih, koji nisu osposobljeni za rad na računaru? Da li činjenica da neko nije kompjuterski pismen, a zna da piše olovkom, može uticati na to da mu se onemogući polaganje vozačkog ispita?

Iz kojih razloga učionica i prostorija za administrativne poslove moraju biti u sklopu?

Iz kojih razloga je uvedeno da svaki čas bude audio i video sniman? Ova odredba dovodi najpre do niza tehničkih pitanja, jer Ustavom RS privatnost je zagarantovana. Nadalje, uvodjenje audio i video snimanja iziskuje znatna novčana sredstva od auto-škola, dok se sa druge strane postavlja pitanje-zarad čega i koji je osnovni razlog za uvodjenje ove odredbe? Bezbednost, kao osnovni razlog, svakako nije. Sem tog razloga, ne stoji nijedan drugi razlog koji bi opravdao uvodjenje ovakve odredbe.

Nijednim pozitivno-pravnim propisom nije predvidjeno da bilo koje predavanje bude audio i video snimano.
Ovo tim pre, jer svako pojedinačno lice mora dati pismenu saglasnost za audio-video snimanje, da bi eventualno naknadno taj snimak mogao i pravnovaljano smeo da bude iskorišćen pred sudom ili drugim državnim organima. Ova odredba dodatno pojačava opterećenost administrativnim poslovima, birokratiji i guši ono što bi auto-škole trebalo da predstavljaju.
 Ovo tim pre jer se odredba odnosi na snimanje početka i kraja časa snimanja, a ne snimanja celokupnog časa.
Samim tim, uvodjenje snimanja teorijske nastave je neustavno, jer time dolazi do prismotre od strane MUP-a i gubi se čast i dostojanstvo predavača, jer neko a priori smatra da njegov rad treba snimati, i sa druge strane, gubi se kredibilitet firme.
vozac

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 77
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #10 poslato: Januar 29, 2013, 02:05:07 posle podne »
2.   PREDAVAČ I RADNI ODNOSI

Član 221 ZOBS-a predvidjeno je predavač teorijske obuke mora da ispunjava propisane uslove i da ima dozvolu (licencu) za predavača teorijske nastave. Stavom II istog člana predvidjeni su uslovi koje predavač teorijske obuke mora ispunjavati.
Član 24 Pravilnika o uslovima  koje mora da ispunjava privredno društvo odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače predvidja sledeće:
 - Kadrovi potrebni za obavljanje poslova teorijske i praktične obuke i polaganje vozačkih ispita
Član 24.
Instruktor vožnje mora biti u radnom odnosu, na određeno ili neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u pravnom licu koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače.
Pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače, dužno je da ima najmanje tri instruktora vožnje.
Ukoliko pravno lice vrši osposobljavanje kandidata za vozače vozila kategorije B dužno je da ima najmanje tri instruktora vožnje za kategoriju B.
Ukoliko pravno lice vrši osposobljavanje kandidata za vozače vozila ostalih kategorija dužno je da ima najmanje jednog instruktora vožnje, za svaku od tih kategorija vozila.
Pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata, dužno je da ima u radnom odnosu, na određeno ili neodređeno vreme, najmanje jednog predavača teorijske obuke.
Pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata, dužno je da ima u radnom odnosu, na određeno ili neodređeno vreme, najmanje jednog ispitivača za svaku od kategorija vozila za koje pravno lice vrši osposobljavanje.
Jedno lice, ukoliko ispunjava propisane uslove i ima odgovarajuće dozvole (licence), može u istom pravnom licu obavljati poslove instruktora vožnje, predavača teorijske obuke I ispitivača.


Dakle, Instruktor I klase, koji je dosada radio teoretsku obuku, istu radi i ubuduće, tj. da i ubuduće radi na poslovima teoretske obuke, jer sistem školstva nije izmenjen ni promenjen.
Sadašnjim sistemom školovanja instruktor je najviše specijalizovan za sprovodjenje ZOBS-a kroz teorijski i praktični deo obuke, jer poseduje peti stepen saobraćajne škole u okviru koga su položeni sledeći ispiti: pedagogija sa andragogijom, psihologija, metodika rada, regulisanje i bezbednost saobraćaja, Zakon o bezbednosti saobraćaja, motori i motorna vozila, specijalistička teorija, specijalistička praksa, ekonomika u saobraćaju.
Položenim petim stepenom saobraćajne škole, stečena je licenca za predavače i ispitivače teorijskog i praktičnog dela obuke, koji, za razliku od svih ostalih predvidjenih u ZOBS-u, čl.221, koji nemaju ili nisu imali nikakvih dodirnih tačaka u svom dosadašnjem toku školovanja sa ZOBS-om, i kao takvi ne mogu imati prednost u obavljanju tih poslova.
Isključenje instruktora iz čl.221 u celosti je neustavno, jer se time suštinski menja sistem postojećeg školstva i obrazovanja.

Takođe je nejasno je kako je Pravilnikom koga je donelo Ministarstvo zdravlja propisano da teorijsku nastavu iz prve pomoći, koja je u sastavu polaganja vozačkog ispita, mogu vršiti predavači sa najmanje četvrtim stepenom stručne spreme medicinskog smera, a da je osporenim Pravilnikom predviđeno da kurs teorijske nastave ne mogu vršiti instruktori sa položenim petim stepenom saobraćajne struke.

Postavlja se pitanje iz kojih razloga je uvedena obaveza da predavač bude u stalnom radnom odnosu tj. u radnom odnosu na odredjeno ili na neodredjeno vreme. Naime, teoretska nastava traje 14 dana po 3 časa.
Kurs teorijske obuke formira grupu koja radi tromesečno i zavisi od toga kada se skupi dovoljan broj kandidata tj.grupa. Nema nijednog razloga da predavač ne bude angažovan i po osnovu posebne vrste radno-pravnih ugovora (npr.ugovor o dopunskom radu), a sve u skladu sa potrebama procesa rada i posla.vozac

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 77
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #11 poslato: Januar 29, 2013, 02:09:48 posle podne »
3.   TAHOGRAF ZA PUTNIČKA VOZILA

Član 229-čl.232 ZOBS-a predvidjeni su uslovi koje mora da ispuni vozilo za osposobljavanje kandidata za vozače, i to vozilo B kategorije ugradjene duple nožne komande, osim komande za ubrzavanje, vozila C i D kategorije umesto duplih komandi mogu imati ugradjenu komandu pomoćno-parkirne kočnice.
Izuzetno, motorno vozilo kategorije B, C1, C, D1 i D mora imati ugradjen tahograf.
Član 10 Pravilnika o uslovima  koje mora da ispunjava privredno društvo odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače predvidjeno je da vozilo za praktičnu obuku kandidata  ne može biti pojedinačno proizvedeno, odnosno prepravljeno osim u slučaju ugradnje duplih komandi, ugradnje pogona na alternativna pogonska goriva, ugradnje tahografa i prepravki u skladu sa potrebama osoba sa invaliditetom.
Vozilo sa ugrađenim duplim nožnim komandama mora imati uređaj za davanje zvučnih I optičkih signala koji se aktivira pri upotrebi tih komandi.


Nijedan putnički automobil na svetu nije proizveden sa tahografom. Nijedna firma koja ima putnička vozila u voznom parku, nema tahografe. Svaka prepravka na autu, mora biti uradjena atestom.
Pri ugradnji Takografa gubi se fabricka garancija na vozilo.
ZOBS-a je predvidjao obavezan tahograf za vozila preko 3,5 tona, a dosada je to bilo 5 tona.


vozac

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 77
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #12 poslato: Januar 29, 2013, 02:11:33 posle podne »
OBRAZLOŽENJE

Podnosioci smatraju da su im osporenim Pravilnicima, uskraćena odnosno povredjena ustavna prava i to:

-   pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo zagarantovano članom 36 Ustava RS,
-   pravo na imovinu, zagarantovano članom 58 Ustava RS i
-   prava na rad, zagarantovano članom 58 Ustava RS.

Osporeni Pravilnici su suštinski neobrazloženi, prepisani, bez dodira sa realnošću, jer nisu dati valjani razlozi zauzetog pravnog stanovišta. Nije navedena nijedna zakonska odredba na kojoj je stav donosioca Pravilnika zasnovan. Osporeni Pravilnici su nejasni i protivurečno objašnjeni primenom kojih normi i u odnosu na koje relevantne činjenice i pozitivne propise je zauzeto doneto stanovište.

Osporeni Pravilnici se pokazuju kao rezultat proizvoljne primene prava na štetu podnosilaca, odnosno preciznije, pogrešnog pravnog shvatanja i pogrešne i neuskladjene primene sa pozitivnim propisima iz ove oblasti, neprimene relevantnog prava i zauzimanje stanovišta suprotnog Zakonu, što je sve izvršeno u toj i takvoj meri da je prouzrokovana povreda prava na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo, kao i povredu prava na imovinu i na rad.

Pravno-relevantan momenat je momenat stupanja na snagu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ( Službeni Glasnik RS broj 41 od 02.juna 2009.god.).

Stav iznet u osporenim Pravilnicima nije ni u slovu ni u duhu Zakona, niti ima utemeljenja za ove i ovakve odredbe, a isto se protivi i elementarnoj logici. Podnosioci smatraju da postoje elementi arbitrernosti, samovolje, pa i pristrasnosti prilikom donošenja osporenih Pravilnika, što sve za posledicu ima pokretanje ovog postupka. Naslov može da utvrdi da iz broja potpisnika (-____ ), a mahom su to auto-škole iz unutrašnjosti, da se guše male auto-škole, da im se ne ostavlja prostor za rad i postupanje, da se gaze njihova Ustavom zagarantovana prava na rad i imovinu, zatim posebno dodaju da neka od ovih auto-škola potpisnica postoje duže od 20-25 godina, da su čitav period unazad radila i obučavala polaznike bez ijednog jedinog problema, sa kontinuitetom i bez ikakvih prekida, da su polaznici više nego uspešno završavali auto-obuku, a donošenjem ovakvih propisa – neminovan put biće gašenje pretežnog broja ovih malih auto-škola.

Osporenim Pravilnicima nije odgovoreno na zahteve realnosti, svakodnevice i onoga što nas okružuje. Zatim, navodi i primedbe stručne javnosti, apsolutno su zanemarene i na njih se donosilac nije ni osvrnuo. Po sebi je jasno da pokretanje ovog postupka ne garantuje uspeh, ali ono nipošto ne bi smelo i trebalo da predstavlja samo formalnu mogućnost da se pravno sredstvo kao takvo izjavi i time iscrpi. Ovo tim pre, jer je Ustavni sud prva i poslednja instanca u zemlji kojoj se podnosioci mogu obratiti. Pravo na pokretanje ovog postupka, mora biti delotvorno, u smislu da nužno podrazumeva obavezu donosioca da uistinu razmotri relevantne, napred navedene navode podnosilaca koji koriste svoja prava i da na njih argumentovano odgovori. Medjutim, prilikom donošenja osporenih Pravilnika, ovi i slični navodi stručne javnosti su ostali bez ikakvog efekta, ocena njihovih navoda je sasvim izostala i isti su ignorisani, čime su im prava suštinski i u celosti uskraćena i izigrana.

Povreda prava na imovinu izvršena je neustavnim ograničavanjem i faktičkim uslovljavanjem prava donosilaca osporenih Pravilnika, da auto-škole moraju biti vlasnici tri vozila. Postavlja se pitanje iz kojih razloga, ako idući istom logikom-da bi npr.poljoprivredno gazdinstvo ostvarilo beneficije kod državnih organa, podnosilac ne mora biti vlasnik već može i zakupac? Iz kojih razloga, auto-škola ne može biti zakupac vozila? Državni organi imaju i pozitivnu obavezu da aktivno poštuju imovinska prava te da se uzdrže od ometanja delotvornog ostvarivanja prava na imovinu. Ovo posebno stoga što su svi državni organi dužni da vršenjem svojih funkcija obezbede uslove realizacije na zakonu zasnovanog pravnog interesa pravnih subjekata, i da u sferi vršenja svojih funkcija aktivno preduzmu sve mere koje se osnovano i logično mogu od njih očekivati. Birokratska arbitrernost i pristrasan stav narušavaju načelo jednakosti.

Osporenim Pravilnicima je, u krajnjem efektu, povredjeno podnosiocima odnosno uskraćeno pravo na imovinu.

Postojećom situacijom napravljena je razlike izmedju situacije u kojoj auto-škole nisu zadovoljne pravnopolitickim resenjem zakonodavca, sto ne spada u domen neustavnosti /nezakonitosti,  i situacije kada se zadire u ustavna prava- npr. propisivanje da škola mora imati računare i da se ispiti polažu na računarima, što lišava lica koja ne znaju i ne žele da uče da koriste računar prava da postanu vozači.
Ovakva odredba predstavlja neustavno diskriminisanje građana jer se vrši po osnovu irelevantnom za sposobnost sticanja znanja iz oblasti vožnje i same vožnje. Pošto je osnovna škola obavezna a u njoj se uči pisanje, to se može od kandidata očekivati da znaju da čitaju jer moraju da znaju da čitaju da bi vozili, ali ne moraju da znaju da koriste računar da bi vozili.
Takodje, podnosioci zahteva smatraju neustavnom odredbu zakona da škola mora imati predavača zaposlenog u stalnom radnom odnosu- povređuje se pravo na rad. Postavlja se pitanje -  ako je jedno lice zaposleno na jednom mestu, zašto ne može da radi isti takav posao na drugom mestu? Kako da očekuje da bude plaćen ako se godinu dana ne formira grupa za obuku? Svi oblici rada su ravnopravni u tom smislu, a ovde se propisom, koji uopšte nije iz radnopravne oblasti, uskraćuje pravo na rad kvalifikovanim licima koja su u radnom odnosu na drugom mestu, ili nezavisno od radnog odnosa, koja su spremna da po drugom ugovoru budu angažovana na obuci. Ovim načinom se zapravo stvara monopol, i sprečava preduzetništvo što je takođe neustavno, na taj način što uz ovakve zakonske uslove mogu se održati samo velike, već postojeće škole, koje imaju stalnu cirkulaciju učenika, a početnici se zapravo onemogućavaju da ekonomski opstanu jer ih zakon onemogućuje da svoje resurse koriste prema potrebama nego ih a priori ograničava i čini nekonkurentnim, što je takođe neustavno.
Zakonodavac moze da uredi kako hoće pravnu oblast. Podnosioci ove predstavke tj. autoškole prave razliku izmedju kritike političko-pravnih rešenja gde se napada nedovoljna razložnost zakonskih i podzakonskih rešenja, ali sa druge strane ovom inicijativom ukazuju upravo da odredbe povređuju Ustav kao najviši pravni akt jedne države, iz kojeg izviru, svi zakonski I podzakonski akti. 

Zbog svega napred navedenog, podnosioci smatraju da se u slučaju osporenih Pravilnika radi o ustavno-pravno neprihvatljivom tumačenju i primeni prava, što je skupa za posledicu imalo povredu ustavnih prava podnosilaca-pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo, kao i povredu prava na imovinu i na rad, zbog čega predlažu da Ustavni sud Srbije nakon savesne i brižljive ocene celokupnih navoda, donese rešenje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti ili zakonitosti, održi javnu raspravu i donese

vozac

 • Jr. Member
 • **
 • Poruke: 77
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #13 poslato: Januar 29, 2013, 02:13:03 posle podne »
O D L U K U


1.   UTVRDJUJE se da je član 3 Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci nesaglasan sa članovima 213 I 214 Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.
2.   UTVRDJUJE se da je član 10 Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci i članovima 2 do 9 Pravilnika o uslovima  koje mora da ispunjava privredno društvo odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače, nesaglasni sa članovima 213 I 214 Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.
3.   UTVRDJUJE se da je član 24 Pravilnika o uslovima  koje mora da ispunjava privredno društvo odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače, nesaglasan sa članom 221 Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.
4.   UTVRDJUJE se da je član 10 Pravilnika o uslovima  koje mora da ispunjava privredno društvo odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače, nesaglasan sa članom 229 do 232 Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.
U    POŽEGI,                                                   Podnosioci inicijative:
16.01.2013.god.                                                 apatinus2

 • Sr. Member
 • ****
 • Poruke: 409
  • Pogledaj profil
Odg: POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ili ZAKONITOSTI
« Odgovor #14 poslato: Januar 29, 2013, 03:16:22 posle podne »
bravo za ljude koji su ovo organizovali,i pokusavaju za sve nas naci bolja resenja.
malo su nas bombardovali..maloo