Zajednica auto škola Srbije

Zajednica Auto Škola Srbije => Sudski problemi => : car September 12, 2008, 12:01:51 AM

: Problemi u kontroli knjiga
: car September 12, 2008, 12:01:51 AM
Ima li neko prijavu ili presudu suda vezano za tahografske listice ;D ???
: Odg: Problemi u kontroli knjiga
: MiM October 28, 2008, 06:16:44 PM
Dragi kolega,
ja sam danas imao kontrolu  i najveci akcenat je stavljen bas na C i E kategoriju odnosno na taho listice. ;D
: Odg: Problemi u kontroli knjiga
: Petar November 25, 2008, 09:18:17 PM
Poštovane kolege,
na ovoj WEB stranici imate sve pravilonike i Zakone vezane za ovu oblast.
Ni u jednom zakonu nije precizirana obaveza čuvanja i vođenja evidencije korišđenja tahografskih lističa.
Pravilnik o evidencijama koje vode auto škole ne predviđa ovu evidenciju i ona sigurno nije evidencija koja se vodi radi evidencije obavljanja delatnmosti u obuci vozača.
Osnovna je obaveza da, ako hoćete, ovo predvidite u Vašem Pravilniku o unutrašnjoj kontroli bezbednosti saobraćaja. Čak ni to nije obaveza, jer na primer možete da napišete da tahografske listiće pregledate po skidanju iz vozila i onda ih više ne čuvate.
Za odbranu kod suda obavezno tražite učeće sudskih saobraćajnih veštaka. Predlažem da tražite savet od Zakonodavno pravnog odbora ZAŠ Srbije još kod davanja primedbi na Zapisnik inspektora.
: Odg: Problemi u kontroli knjiga
: apatinus2 November 25, 2008, 09:37:07 PM
katastrofa.imam prijavu i slucaj kod sudije z prekrsaje,kazna preko 100000
po dve tacke.navedene na forumu.
svejedno..sudije ionako sude po inerciji,tj policijioti su uvek u pravu.objasnjavas dokazes..i opet te kazne.pre dva meseca sam nosio video i foto radove kao dokaz i???hm
: Odg: Problemi u kontroli knjiga
: hajro October 11, 2009, 10:45:00 AM
Ova tema je veoma bitna jer su kazne ogromne i ugrožavaju rad auto škola.Tačno je da u ZOBS-u nigde nije definisano čuvanje taho uložaka i da se to regučiše Pravilnikom.....Ali se to sudiji ne može dokazati jer on smatra da je taho uložak sastavni deo putnog naloga a Zakon je regulisao vreme čuvanja putnog naloga, pa samim tim i taho uloška.
Interesuje me da li u drugim regionima inspeltori kontrolišu striktno sprovođenje odgovarajuće teme u praktičnoj obuci.
: Odg: Problemi u kontroli knjiga
: sasa69 December 13, 2009, 01:37:26 PM
dragi kolega, nadjite u adresaru auto skolu kijo, on im dobijen spor. stupite sa njim u kontakt. pozdrav