Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - moša

Stranice: [1] 2 3 ... 14
1
Obuka vozača / Odg: Počelo je počelo
« poslato: Januar 05, 2016, 09:49:38 posle podne »
Sada je errorr a teror će tek da bude.Svi nešto ćutimo i kuckamo po kiosku,Neki ga samo gledaju sa porukom sačekajte,a šta čekamo ne znamo.

2
Obuka vozača / Počelo je počelo
« poslato: Januar 04, 2016, 08:44:52 posle podne »

3
Obuka vozača / Odg: 25 ОКТОБАР
« poslato: Novembar 02, 2015, 11:56:25 posle podne »
*60cm2.mora biti slobodne povrsine*
Voleo bih da vidim kako će da preračuna tu ovalnu površinu na terenu,eksperti matematički će raditi proračune...

Izvod iz pravilnika o uslovima koje mora da zadovilji vozilo u saobraćaju na putu.

4. Uređaji koji omogućavaju normalnu vidljivost
Član 71
Pod uređajima na vozilima koji omogućavaju normalnu vidljivost u saobraćaju na putu, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se:

1) vetrobran i spoljna prozorska okna kabine i karoserije;

2) uređaj za brisanje vetrobrana (u daljem tekstu:brisač vetrobrana);

3) uređaj za kvašenje spoljne strane vetrobrana (u daljem tekstu: perač vetrobrana);

4) ogledalo koje vozaču omogućava osmatranje puta i saobraćaja (u daljem tekstu: vozačko ogledalo).
Član 75

Vozačko ogledalo na motornom vozilu mora biti ugrađeno i izvedeno kao najmanje:

1) jedno vozačko ogledalo na traktoru vrste T1 i putničkim vozilima sa najviše dva sedišta, kao i na motociklu koji je proizveden, odnosno prvi put registrovan nakon 1. januara 1970. godine.

2) dva vozačka ogledala na motociklu, ako je motocikl prvi put registrovan u

Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine, i na traktoru vrsta T2 do T5 kao i na turističkom vozu;

3) dva vozačka ogledala na putničkom automobilu sa četiri ili više sedišta, od kojih je jedno smešteno unutar karoserije, a drugo izvan karoserije na levoj strani vozila;

4) dva vozačka ogledala na autobusu, putničkom automobilu koji vuče kamp prikolicu i trolejbusu sa obe spoljašnje strane prednjeg dela ovih vozila i jedno vozačko ogledalo unutar karoserije;

5) dva vozačka ogledala na teretnim vozilima sa obe spoljašnje strane prednjeg dela tih vozila.

Vozačko ogledalo mora biti homologovano i ugrađeno prema jednoobraznim tehničkim uslovima.

Vozačko ogledalo mora biti postavljeno tako da vozaču omogućava osmatranje puta i saobraćaja iza vozila, odnosno skupa vozila, i kad se u vozilu nalazi najveći dozvoljeni broj lica, odnosno i kad je vozilo natovareno. Vozačko ogledalo mora biti zglobno vezano za ležište svog nosača tako da se može postaviti u bilo koji položaj radi osmatranja puta i saobraćaja iza vozila i da u postavljenom položaju ostane i pri normalnim potresima za vreme kretanja vozila. Vozačko ogledalo postavljeno unutar karoserije vozila vrste M1 mora se nalaziti na mestu na kome ga vozač sa svog sedišta može podešavati rukom.

Površina vozačkog ogledala mora imati takve optičke karakteristike da ne prouzrokuje znatniju deformaciju slike i boje predmeta i da nije podložna štetnom dejstvu atmosferskih prilika.

Površina vozačkog ogledala koja reflektuje sliku može biti ravna ili blago ispupčena (konveksna) ili kombinovana. Radijus ispupčenosti površine vozačkog ogledala ne sme biti manji od 80 cm.

Površina vozačkog ogledala mora iznositi, i to:

1) ogledala smeštenog unutar karoserije i izvan karoserije putničkog automobila - najmanje 60 cm2;

2) ogledala smeštenih izvan karoserije ostalih motornih vozila - najmanje 150 cm2 ako im je površina ispupčena, odnosno najmanje 300 cm2 ako im je površina ravna;

3) ogledala na motociklu, motociklu s tri točka, lakom četvorociklu - najmanje 50 cm2.

Ako je na vozilu vrste M1, obzirom na konstrukciju karoserije, ili ukupno prigušenje svetla kroz zadnje staklo veće od 50%, neizvodljiva upotreba ogledala unutar karoserije tada takvo vozilo mora imati najmanje dva spoljna ogledala sa bočnih strana vozila.

Odredbe st. 5. i 6. ovog člana ne odnose se na vozila koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana pre 1. aprila 1971. godine.

Odredbe stava 1. tač. 3), 4) i 5) ovog člana ne odnose se na: putničke automobile do četiri sedišta i putničke automobile koji vuku kamp prikolicu, koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana pre 1. maja 1985. godine.

Po svemu ovome što ovde piše, ugradnjom dodatnih ogledala koja se lepe na površinu postojećih retrovizora se ne smanjuje njihova površina,a vidljivost mrtvih uglova se mnogo povećava zbog njihove konveksne površine.Pa sada neka mere i preračunavaju površinu a pravilnik kaže da se ugradnja dodatnih retrovizora ne smatra prepravkom vozila,pa samim tim i ne podleže premeravanjima.

4
Obuka vozača / Odg: 25 ОКТОБАР
« poslato: Oktobar 29, 2015, 06:35:26 pre podne »
Za retrovizore pravilnikom nije definisano gde i kako se postavljaju(iznad,ispod sa strane,...),to ne bi trebalo da bude problem(koriste i kandidatima,pokriva i njihove mrtve uglove),sem teranja mak na konac.Što reče kolega feniks,zbog takvih dodatnih retrovizora je po njima vozilo bilo tehnički neispravno.

5
Obuka vozača / Odg: 25 ОКТОБАР
« poslato: Oktobar 28, 2015, 07:09:00 pre podne »
U tom članu pravilnike nema šta da se tumači,jasno piše.Ali,sve je moguće,čuće se.

6
Obuka vozača / Odg: GUZVA
« poslato: Jul 16, 2015, 05:18:51 posle podne »
Svi ostali bez teksta,šta reći,ćutanje je zlato...

7
ZOBS i pravilnici / Odg: Javna rasprava o Nacrtu ZOBSa koji je pripremio MUP
« poslato: Januar 21, 2015, 05:40:02 posle podne »
Ne radi se ovde o uslovima koji su zatvorili škole(naravno da nije u redu) ili ovih koji se dotiču nas.
apatinus2,kojih vas i kojih nas?
Ovo se dotiče svih koji su u sistemu obuke vozača,onih koji bi time da se bave i onoga čega nigde na svetu nema.To je suština problema sa kojima će se izgleda biti teško izboriti.
Kakvi stručnjaci pišu zakon, zakon toliko i traje,pa izmene, dopune, pa izmene dopuna...

8
ZOBS i pravilnici / Odg: Javna rasprava o Nacrtu ZOBSa koji je pripremio MUP
« poslato: Januar 20, 2015, 08:42:48 posle podne »
У истом ставу у тачки 5) тачка се замењује запетом и додају се нове тач. 6), 7) и 8) које гласе:
6)   информациону опрему која омогућава ефикасно повезивање правног лица, односно његовог огранка, са надлежним органом државне управе ради достављања прописаних података,
7)   систем за аудио-видео снимање, постављен у учионици, чије карактеристике омогућавају идентификацију свих кандидата и предавача теоријске обуке целим током часа теоријске обуке, односно кандидата и испитивача целим током теоријског испита,
8)   систем за аудио-видео снимање, постављен у возилу, чије карактеристике омогућавају идентификацију кандидата и испитивача целим током практичног испита, односно приказ саобраћајне ситуације на путу испред, са стране и иза возила.“

Praktični ispit može po ovome da se održi i bez komisije,komisija treba da odgleda snimak odvožene trase i odluči da li je ili nije položio,kao što smo radili na ispitu za ispitivače.Slobodno ispitivačko uverenje i utisak o sveukupnoj kandidatovoj vožnji nije bitno.Nije humano,ljudski...Ovoga nigde na svetu nema,pretvaramo se u velikog brata gde se sve snima, prati i ocenjuje.
Hajde da damo predlog da se i u srednje i visoke škole postave kamere i snima tok predavanja i tok ispita,naročito za magistrante i doktorante.

9
ZOBS i pravilnici / Odg: Javna rasprava o Nacrtu ZOBSa koji je pripremio MUP
« poslato: Januar 19, 2015, 09:03:40 posle podne »
Tako je Mare,al šta vredi,biće šta biti mora i šta su zacrtali.Vidiš da je i forum zamro.Nigde nikoga da se oglasi,javi...,šta god, kao da ne postojimo.Tek se po neko javi kada ga nešto lično zasvrbi.Igranka se tek priprema svima koji su u ovom poslu neka je sa srećom sa ovim novim predlogom izmena zakona.

10
ZOBS i pravilnici / Odg: Probna dozvola
« poslato: Januar 07, 2015, 06:43:59 posle podne »
Hvala,ponavljam ovo je zemlja Srbija,zemlja čuda i tumačenja loše napisanih članova zakona.U jednoj zemlji Srbiji isti član se tumači na više načina.Kako se ko snađe.

11
Božović i nije rekao neistinu,njemu se možda niko nije obratio.On je direktor od skoro,ali valjda je imao primopredaju dužnosti ili on računa samo od dana kada je postavljen na mesto glavnog čoveka ABS-a,ili je možda zaboravio.
Takođe kolegama sretna nova  2015 godina.

12
Da li će se napokon desiti neko čudo,pa da se pita struka i aktivni učesnici u školovanju vozača i primedbe  uzmu bar u razmatranje.

13
ZOBS i pravilnici / Odg: Probna dozvola
« poslato: Novembar 23, 2014, 01:00:48 posle podne »
Da, dok ne napuni 18 godina a sa punih 18 vozi sam.Znam za slučaj da je dečko sa 18 godina sa probnom dozvolom imao saobraćajni udes i vozio je sam.Između ostalih prekršaja policija mu je pisala kaznu i za vožnju bez nadzora a sudija mu je tu kaznu poništio jer ima 18 godina.Od tada policajci ne pišu prijave takvim licima.
Naravno opet ovo je zemlja Srbija pa od opštine do opštine se verovatno razlikuje.Ali kod sudija je isto.

14
ZOBS i pravilnici / Odg: Probna dozvola
« poslato: Novembar 22, 2014, 11:37:55 posle podne »
Kolege drage,može da vozi bez nadzora,jasno piše u članu zakona.

15
ZOBS i pravilnici / Odg: Probna dozvola
« poslato: Novembar 21, 2014, 05:32:59 posle podne »
3. Probna vozačka dozvola
Član 182
1-Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaće se
probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine.
2-Probna vozačka dozvola se može koristi samo u Republici Srbiji.
3-Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u
vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina.
4-Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 5,00 sati,
koristi telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.
5-Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na
delu puta kojim se kreće.
6-Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.
7-Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P",
koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.
8-Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina, koje prvi put stiče pravo na upravljanje
motornim vozilima "B" kategorije. Na ovo lice primenjuju se odredbe propisane u st. 2, 4, 5. i 7. ovog člana.
[/size][/color]
9-Probna vozačka dozvola za lica iz stava 8. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.
10-Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisaće posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu
postavljanja posebne oznake iz stava 9. ovog člana.

Stav 3 i 6 se ne primenjuju na lica sa navrsenih 18 godina

Stranice: [1] 2 3 ... 14