AŠ ''Super As'' Sivac - vanredni tehnički pregled 03.06.2014Osnovne postavke i primedbe uređivača rubrike:

  1. Predmet: vanredni tehnički pregled
  2. Propusti auto škole u postupku: 
    -nije data pismena primedba na Zapisnik MUP-a
    -nije pripremljena odbrana u prekršajnom postupku
  3. Tok postupka: Predata pismena žalba na presudu

PS. Pogledajte dobro kolika je kazna


Baner1