Vesti

Izmene statuta su predložene usled povećanog broja članova u Zajednici koji onemogućava racionalno funkcionisanje Skupštine

13.10.2008.

Predlog izmena Statuta se sastoji u:

·         Uvođenju Glavnog odbora ZAŠ Srbije koji treba da preuzme određene funkcije Skupštine u periodu između dva zasedanja Skupštine.

·         Uvođenje ovlašćenog zastupanja za svaku sednicu Glavnog odbora ili Skupštine u cilju podjednake zastupljenosti svih regiona

Izmenama Statuta se želi dobiti u efikasnosti, racionalnosti i podjednakoj zastupljenosti u radu Udruženja.

Efikasnost će se dobiti pretvaranjem Upravnog odbora u Izvršni odbor koji će biti sastavljen od predsednika izvršnih radnih tela i odbora i tako omogućiti povezanost svih struktura u Udruženju.

Racionalnost se dobija predstavničkim sistemom koji eliminiše nepotrebno sastajanje velikog broja članova, već samo onih koji su zainteresovani za određene teme koje će se obrađivati.

Podjednaka zastupljenost se dobija ovlašćenim zastupanjem predstavnika podružnicda kao organizacionih celina na nivou regiona.

Na osnovu ovog Obrazloženja predlažemo da skupština prihvati izmene ovog Statuta i time doprinese realizaciji ciljeva koje smo definisali.


Na osnovu člana 15 i 16 Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju Republike Srbije (''Sl. list SFRJ'' br: 42/90; ''Sl.list SRJ'' br: 16/93; 31/93; 41/93;  50/93; 24/94; 28/96; 73/00) i člana 21. Statuta Zajednice Auto škola Jugoslavije od 08.05.1995. godine

 
Ostali materijal možete pogledati i preuzeti u prilogu:

    Dokumenta:

    Predlog izmena - Statut ZAŠS