Izmene ZOBS 2018 - trajanje testa za kandidate i zabrana upravljanja za instruktore i predavače - POJAŠNJENJE 03.04.2018


  Danas su počele primene izmenjong Zakona o bezbednosti saobraćaja, mnoga su pitanja rešena a mnoga i otvorena, trenutno imamo dva hitna pitanja pa evo da i njih rešimo:

1. Da li kandidatima kojima je test pre izmene istekao pre izmene (12 meseci) sada važi ako nije prošlo više od 18 meseci?

ODGOVOR: Na žalost ne. Postoji u izmenama član 164. koji kaže: "Svi postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona končaće se primenom propisa prema kojima su započeti." - ovo obaveštenje bi trebali uskoro da dobiju i sve auto škole.

2. Danas smo kroz ISO dobili obaveštenje da instruktori i predavači koji su u prethodne dve godine imali zabranu upravljanja više ne mogu da rade, i ovo važi za sve i one koji su pre današnjeg dana imali zabranu.
ISO obavestenjeBaner1