Nova PKAŠS - pristupnica 03.06.2023


 Poštovane kolege, 

 

nedavno samo na skupštini u Velikoj Plani doneli odluku o daljem delovanju udruženja. Jedan od prvih koraka je da ponovo prebrojimo članove i da u udruženje uvedemo nove. Iz tog razloga pristupnice svi ponovo popunjavamo i šaljemo poštom.

 

Članarina se u buduće plaća na period od 6 meseci. Starim članovima koji su već u udruženju i plaćaju članarinu sve uplate biće prenete u novi sistem evidencija.

 

Definisali smo neke od ciljeva i obaveza članova udruženja, a jedan od najbitnijih obaveza je da "bezrezervno" podržavamo sve odluke udruženja jer samo tako možemo postići ciljeve koje smo odredili.

 

Još jedna novina je uvođenje etičkog ponašanja u naš rad i poslovanje, moramo da povratimo ugled koji je ozbiljno poljuljan radom neozbiljnih kolega.

 

U prilogu su dva dokumenta, pristupnicu treba popuniti i overiti, dati je regionalnom koordinatoru ili poslati direktno na adresu navedenu u peticiji.

 

 

Srećan rad, 
Mladen Rašeta

11685815482-Pristupnica - propratni dokument.pdf


21685815482-Pristupnica PK ASS 2023.pdf
Baner1