Prevoz za sopstvene potrebe - dilema 14.08.2018


 Drage kolege sigurno ste čili da naši inspektori počinju da primenjuju i neke odredbe iz Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju. Naime najavili su da će da traže da svako vozilo ima napisano sa stane "Prevoz za sopstvene potrebe".

Ovaj zahtev je potpuno pogrešan jer očigledno nisu čitali ceo tekst Zakona, naime u članu 3. ovog Zakona, u stavu 5. piše da i mi spadamo u prevoz za sopstvene potrebe, ali u sledećem stavu stoji da mi ne moramo da stavljamo ovaj natpis na vozilo:

Nadamo se da do ovih problema neće dolaziti ali nije na odmet da budemo upoznati sa materijom kako bi mogli da se obranimo.

 Baner1