Dugo čekanje na ispit - veliki problem 05.07.2021


Zbog velikih gužvi u auto školama i dugim čekanjem na ispit, Privredna komora auto škola Srbije morala je da oglasi po ovom pitanju.

Pokušaćemo da budemo što kraći i jasniji kako bi ovu dilemu razrešili do kraja, ovo obraćanje je pre svega našim kandidatima jer osećamo da nisu dovoljno informisani oko razloga za čekanje i njihovih prava.

Čekanja su duga i na teorijskom i praktičnom ispitu, ali više pažnje posvećujemo praktičnom ispitu jer čekanje na njega je najveći problem.

 

PRAVILA:
- Na svakom ispitu prisustvuju DVA ispitvača, jedan iz auto škole a drugi iz MUP-a.
- Na praktičnom ispitu može da se ispita od 5 do 7 kandidata dnevno, zavisno od kategorije i grada u kojem se sprovodi ispit.

 

ČINJENICE: 
- Broj ispitivača u MUP-u je manji od 200, broj ispitivača u auto školama je oko 600. 
- Svaka auto škola mora da dobije po DVA puna ispita za praktičnu obuku
- Svaki sledeći dodatni ispit se dobija samo nakon poslatog zahteva, i samo ako ima slobodnih termina (ispitivača u MUP-u)
- Skoro svaka auto škola završi obuku sa više kandidata od broja koje je moguće ispitati na redovnim terminima polaganja.

 

PROBLEM:
- Mali broj ispitivača iz MUP-a ne može da ispita sve kandidate koji su završili obuku i čekaju na ispit, auto škole mogu da ispune ovaj zahtev jer imaju 3 puta više ispitivača.
- Vreme je godišnjih odmora kada policija šalje svoje ljude na obavezan odmor pa iz ovog a i iz razloga bolovanja, broj ispitvača iz MUP-a koji su na raspolaganju je daleko manji od gore pomenutog (skoro 200)

POSLEDICE:
- Zbog velikih pauza kvalitet vozača opada drastično
- Zbog pauza, i sami troškovi obuke su skuplji jer kandidati moraju često po dva puta da vade lekarsko uverenje i da plaćaju dopunske časove
- Veliko čekanje drastično remeti i sam rad auto škola, jer gužve povećavaju i troškove i zaduživanja, cilj svake škole je da kandidata što pre položi i ode dalje.
- Veliki je pritisak na zaposlene u auto školama od strane kandidata jer se u medijima stvara slika da su škole krive za čekanje što apsolutno nije tačno

 

ŠTA JE OPCIJA KANDIDATIMA:
- Kandidati najčešće strpljivo čekaju, i ovo je najbolje rešenje, promenom škole dolaze u situaciju da menjaju vozilo a čekanje je dugo u 90% auto škola.
- Promena škole, može bez velikih komplikacija, potrebno je isplatiti dugovanja u staroj školi i preuzeti sve papire, u novoj školi uz papire upis traje 10 minuta. Obavezno pre prelaska u drugu školu proveriti koliko se tamo čeka, trenutno je u svim gradovima loša situacija. 
- Biti uporan i dosađivati auto školi, neće biti uspešno, jer jednostavno broj ispita ne zavisi od auto škole nego jedino i isključivo od MUP-a (policije)
- Isto važi i za pozivanje nadležnih u policijskoj upravi, ni oni ne mogu da izmisle ispitivače, jednostavno ih nema.

 

ŠTA JE PREDUZETO:
- Imali smo svi sastanke u lokalni policijskim upravama, predložili načine da ubrzamo ispite ili povećamo broj kandidata na ispitima, ali MUP je veliki i spor sistem ne treba mnogo očekivati od ovoga
- Auto škole maksimalno se trude da raspodela na ispitima bude pravedna, obično gledamo da prednost imaju oni kojima ističe važnost teorijskog ispita ili lekarskog uverenja
- Da, dešava se da kandidati koji imaju veliko dugovanje gube prednost, ali jedini razlog za to je što će taj kandidat svakako imati pauzu nakon položenog ispita dok isplati dugovanje, pa se trudimo da na ispit ubacujemo kandidate koji će odmah posle položenog ispita imati mogućnost da vade vozačku dozvolu - krajnji cilj svih nas je bezbedan vozač.
- Naši predlozi su povećanje broja kandidata na ispitu (duže radno vreme), rad subotom, skraćenje trajanja ispita na praktičnom ispitu (ispitivanje samo nekih odnosno obaveznih radnji), promena načina rada prilikom unosa podataka, odnosno unos podataka samo pre i posle ispita...

 

ZAKLJUČAK i savet kandidatima

 

Budite strpljivi ne menjajte školu (nema svrhe), nema smisla da se ljutite na auto škole jer one ne mogu da utiču na broj ispita. Pred ispit uzmite par dodatnih časova, budite sigurni da možete da položite jer svako ponavljanje ispita vas dovodi u situaciju da opet dugo čekate. Radite na sebi da se oslobodite treme, jer ona je najveći neprijatelj kandidata na ispitu. Ako ste u procesu obuke, razgovarajte sa instruktorima da zadnjih par časova ostavite dok ne budu sigurni da idete na ispit, u nekim slučajevima kada mora da se pošalje zahtev za dodatni termin ovo nije moguće. Razgovarajte sa zaposlenima u auto školi, saslušajte ih, i verujte svi mi želimo da što pre položite.

Podrška, ukoliko imate problema sa obukom ili ispitima u nekoj auto školi slobodno kontaktirajte Privrednu komoru auto škola Srbije na office@autoskolesrbije.org - savet i podrška su besplatni, zajedno brže rešavamo probleme.

PKAŠS 
 Baner1