eFiskalizacija - prijava 28.03.2022


 Poštovane kolege, 

 

uskoro počinje primena odredbi Zakona o fiskalizaciji, i prema njemu i mi (auto škole) moramo da pređemo na izdavanje fiskalnih računa. Postoje dve mogućnosti da se to uradi: korišćenjem fiskalne kase ili korišćenjem softvera (ESIR) i termalnog štampača.

 

Princip je u suštini jednostavan kasa ili računar šalju podatke u poresku upravu i račun se istog trenutka vidi na njihovom portalu, za sve to se koriste određeni procesi i komponente LPFR, VPFR, ESIR... 

 

Za svaki uređaj plaća se mesečna nadoknada i to uglavnom 6 meseci unapred. Za fiskalne kase ta pretplata je od 850 do 1400 din + PDV, a za softver i printer pretplata se kreće od 1800 do 2200 din + PDV. Cena kase se kreće od 18000 din+PDV a cena printera od 8000 din + PDV.

 

Posle traženja ponuda prema zahtevima poslovanja auto škola PKAŠS se odlučila da organizuje nabavku fiskalnih printera, ESIRA i softvera koji povezuje naš ASO sa ESIROM.

 

Na ovaj način olakšavamo obračun uplata i poreza pojedinačno za svakog kandidata jer nećemo morati da vodimo evidenciju na više mesta, nego samo u ASO odakle ćemo imati mogućnost da štampamo avansne i fiskalne račune. Uz sve ovo biće omogućeno štampanje izveštaja prometa posebno po svakom kandidatu što nama i našim knjigovođama olakšava posao i smanjuje mogučnost greške.

 

Cena printera će biti od 15500 din do 17500 zavisno od modela i mogućnosti da se nabavi, a mesečni trošak za korišćenje printera, ESIRA i LPFR-a biće 1620 dinara. U cenu mesečnog troška ulazi i opcija zamene printera novim ukoliko dođe do kvara.

 

Da bi se prijavili za nabavku ove opreme potrebno je da na email office@autoskolesrbije.org pošaljete podatke firme i broj štampača koji vam je potreban. Bitno je naglasiti da ovo treba obaviti što pre jer je na tržišti sve teže nabaviti opremu.

 

Nakon toga pozvaće vas neko iz firme koja isporučuje printere kako bi dogovorili plaćanje i dan instalacije.

 

Za sve informacije javite se na 063/59-95-95 (ako se ne javim pošaljite poruku).

 

Mladen Rašeta
PKAŠS Baner1