IZMENE PRAVILNIKA 20.09.2016


Poštovane kolege,

Izmene Pravilnika su objavljene 14 septembra 2016 godine.

Pregledavši ih zaključio sam da su:

1. Izvršene izmene onih članova koji nisu mogli da se primene u praksi (poligon na primer)

2. Da su neke izmene nespretno prikazane pa se mogu tumačiti na razne načine (visina prostorija na primer)

3. Da su sve izmene koje su vezane za rad ISO programa odložene za devet meseci, pa smatram da je predlog  takvih izmena besmislen.

Radim na prečišćenom tekstu.

Objavljujem tekst izmena kako ga koristi USP.

Sutra ću ovde da objavim kompletne prečišene Pravilnike.

 

11474355929-Правилник о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита..._14.09.2016.pdf


21474355929-Правилник о садржају, начину вођења и роковима чувања...._1.09.2016.pdf


31474355929-Правилник о теоријској...14.09.2016.pdf


41474355929-Правилник о условима које мора да испуљава привредно друштво, односно огранак привредног...._14.09-2016.pdf
Baner1