KAKO SE DONOSI ZAKON 26.02.2015


kolege,

evo malo materijala za čitanje u ovom periodu dok čekamo predlog predlagača, tj. dok traje ''zatišje pred buru''.

Predlagač je, po METODOLOGIJI koju je usvojio Zakonodavno pravni odbor NARODNE SKUPŠTINE, bio dužan da predlaže izmene po odredjenim principima. U prilogu dajem Izvode iz ove metodologije i izvode iz Zakona o državnoju upravi.

Skrećem pažnju na uokvirene delove. Posebno na onaj koji definiše obavezu davanja obrazloženja za svaki predloženi član. Obratite pažnju na tačku 4 ovih obaveza.

Uostalom, dajem i kompletne Zakone za one koji hoće detaljnije da se upoznaju sa načinom donošenja Zakona i Pravilnika.

Rašeta.

 

11424944597-Jedinstvena metodologija-izvodi.doc


21424944597-Jedinstvena metodoloska pravila za izradu propisa 30.03.2010.pdf


31424944597-Zakon o drzavnoj upravi.doc
Baner1