Protesti, sastanak - rekapitulacija. 05.01.2018


 Poštovane kolege,

prvog četvrtka nove godine održan je sastanak u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Sastanak je dogovoren nakon protesta koji je bio u sredu 27.12.2017. Pa da redom opišemo sled događaja.
 

ISPIT I SEMINARI

Negde u novembru prošle godine saznali smo da će ispit za obnovu licence instruktora biti održan iako nisu održani svi seminari ali da će obnova licence biti moguća samo nakon odslušanih svih 5 seminara koji do tada nisu organizovani jer je ABS kasnila sa prvim seminarima pa nije stigla da održi sve seminare do isteka prvih licenci.
Naravno nedostajući seminari koji moraju da se održe u roku od mesec dana moraju da idu preko leđa (novčanika) instruktora.
Sam ispit je neka vrsta preterivanja čak i ponižavanja instruktora koji već imaju diplome i pravo da rade, pogotovo što smo mi jedini koji moramo periodično da polažemo ispit. Iz tog razloga prešli smo na...
 

...PROTEST

Prvo protest upozorenja u svim većim gradovima, a zatim i protest u Beogradu blokadom saobraćajnica. Protest su organizovali instruktori koji su skupili i 2500 potpisa kojima se traži ukidanje ispita provere znanja.
Privredna komora auto škola Srbije je podržala ove akcije, i prisustvovala protestima zajedno sa Udruženjem auto škola Beograda. Protest se završio tako što smo pozvani na ...

...SASTANAK

sa ministrom Stefanovićem koji je obećao da će napisane amandmane za izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja da dostavi skupštini i uradi sve da se oni usvoje. Izmenom Zakona ukoliko se prihvate amandmani bi ukinuli obavezne ispite provere znanja. 
Na žalost kao i sve u našoj državi i ova izmena se odlaže do marta jer skupština neće raditi do tada. Iz tog razloga je dogovoreno da se održi još jedan sastanak 04.01.2018. kako bi pokušali da olakšamo polaganje ispita jer sada vreme već veoma brzo ističe nekima od nas.

Ponavljam: Nije bilo moguće odmah ukinuti ispit, pa iz tog razloga neki od nas ipak će morati da polažu ispit, i tako sve dok se Zakon ne izmeni.

SASTANAK ABS i PITANJA

Na sastanku su prisustvovali predstavnici instruktora, Udruženja auto škola Srbije i Privredne komore auto škola sa jedne strane a sa druge direktorka ABS sa saradnicima i predstavnici MUP-a.
Dogovoreno je da pod hitno pitanja iz 4 oblasti - etike, saobraćajne psihologije, andragogije i pedagogije i vozila napišu auto škole i dostave do petka 05.01.
Pitanja smo napisali i dostavili.
Pitanja iz druge 4 oblasti - propisi, bezbednost, TIR i medodike praktične obuke napisaće ABS i MUP. 
Ova pravila počinju da važe od prvog narednog ispita.

Detaljnije informacije o ispitu članovi PKAŠS će dobiti kroz ASO sistem poruka.

Na sastanku je dogovoreno da pokrene i izmene pravilnika koji određuju način polaganja ispita kako bi pre izmene Zakona pokušali još malo da uprostimo način produženja licenci. O ovom detaljnije kad dođe na red.

NIJE VREME ZA OPUŠTANJE

Pošto nas čeka još puno izazova (najniža cena, poligoni u Beogradu, ABS, opterećena vozila...) ove godine, molio bih sve auto škole i njihove zaposlene da se ne opuštaju i da predlozima za dalje delovanje doprinesu bolje i lakšem donošenju odluka od kojih nam svima zavisi posao koji radimo.


Mladen Rašeta
 Baner1