Rekapitulacija - skup auto škola u Kragujevcu - kratak izveštaj 02.07.2018


 Zakasneli izveštaj sa sastanka, ali moralo je tako da bi neke stvari ispitali kod nadležnih.

Bilo je ok, oko 60 ljudi je prisustvovalo, iz cele Srbije nas je bilo. Nismo u svemu složni, ali tako i treba, jer da je drugačije značilo bi da nam sastanci nisu ni potrebni. Radna atmosfera, svi su u kratkim crtama izložili probleme, dali predloge, savete i svoja iskustva. 

Ukratko, tačke dnevnog reda:
 

1. Izmene ZOBS-a, najveći problem ovde imamo, ali se svi slažemo da će biti velikih problema u oktobru 2018. oko poligona - radnje uspon i skretanje ulevo odnosno udesno. 
Tu je i problem opterećenosti vozila, kako to izvesti, povećana potrošnja goriva i vozila, kao i teže upravljanje za vozače početnike.
Naravno i visina takse za utvrđivanje uslova može da bude problem.
Oko ovih problema svi se slažemo.

U nedelji nakon sastanka svi smo dobili depešu od MUP-a da će poligone da kontrolišu, i da moramo baš na ove stvari da obratimo pažnju od oktobra. 

U razgovoru sa čelnicima iz MUP-a dobili smo informaciju da se od ovoga neće odustajati, i da odlaganja neće biti, na ovome moramo da poradimo :)
Tražili smo sastanak, ali neće ga biti do 13.08.2018. zbog njihovih obaveza, nakon toga ćemo videti kako dalje.

Od inspektora smo dobili uveravanje da će se plaćati pola takse (oko 43000 dinara) za ponovno izdavanje rešenja nakon izmene poligona i ispitnih zadataka. I na ovome treba poraditi.

2. Poreske kontrole, biće kod svih, ali treba obratiti pažnju na način obračuna jer u tabelama koje oni dobijaju od MUP-a postoje greške
- dupli časovi TO
- više teorijskih ispita 
- dodatni časovi TO i PO
- časovi TO kada se slušaju dve kategorije istovremeno

Oko ovog problema slažu sa i u MUP-u i zamolili su nas da ukoliko neka auto škola ima problema sa poreskim inspektorima i da pokušavaju da im obračunaju nešto od ovih pogrešnih podataka emailom na usp@mup.gov.rs traži od Uprave saobraćajne policije da im pismeno odgovori kako treba da se obračunava i gde su greške. I obećali su da će to i uraditi.

Bilo je reči oko cena, PDV-a o tome još moramo da sa nadležnima pričamo.

3. Vreme čekanja na ispitima, jako teška tema. Za sada jedina naznaka da će možda biti rešen problem je da će policija pokušati da primi u radni odnos ispitivače iz civila. Videćemo hoće li to uspeti da obave.

4. Sledeći skup je predloženo da bude u septembru, pa nadamo se da će tako i da bude samo u većem broju.


PKAŠS
Mladen Rašeta

11530540881-kragujevac sastanak.jpg
Baner1