SARADNJA SA VTŠ STRUKOVNIH STUDIJA IZ NIŠA 12.05.2016


Koleginice i kolege,

naš prijatelj i član Upravnog odbora naše PKAŠS profesor Dr Dejan Bogičević, dipl. ing saobr. nam je dostavio molbu za saradnju u projektu koji ima za cilj da utvrdi nivo potrebnog znanja instrukora vožnje kako bi se u saradnji sa ABS sačinio pravi program unapređenja znanja instrutora i predavača.

Molim Vas da mu izađete u susret i angažujete se u Vašoj  sredini kako bi se popunilo što više upitnika kod Va.

Hvala

http://goo.gl/forms/0wLms1IVeD  - anketa za VLASNIKE AŠ
http://goo.gl/forms/Mg0ZxMP1e0 - anketa za KANDIDATE u AŠ

Tekst koji bi trebalo staviti kao obrazloženje za anketu:

 

Poštovani,

U cilju unapređenja sistema bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, kroz unapređenje sistema obuke vozača, Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije realizuje projekat „Utvrđivanje obrazovne potrebe licenciranih instruktora vožnje – istraživanje trenutnog nivoa znanja i veština u odnosu na neophodne kompetencije“.

Imajući navedeno u vidu, molimo Vas da nam u zajedničkom interesu pomognete u realizaciji ovo projekta na taj način što ćete Vi i Vaši kandidati za vozače, koji su trenutno u procesu teorijske ili praktične obuke, na računaru popuniti Anketni upitnik koji se nalaze na linkovima koji Vam šaljemo, najkasnije do 16. maja 2016. godine.

 

Koristimo ovu priliku da napomenemo da će se na osnovu rezultata anketa definisati programi i sadržaji stručnog usavršavanja instruktora i predavača.

 

Hvala u napred.

 

S poštovanjem!

Profesor strukovnih studija,
Dr Dejan Bogićević, dip. inž. saob.
Šef studijskog programa DRUMSKI SAOBRAĆAJ
      
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ul. Aleksandra Medvedeva 20, 18000 Niš, Srbija
Fax. +381 18 588 210 ? Tel. +381 18 588 040
e-mail: info@vtsnis.edu.rs ? web: www.vtsnis.edu.rsBaner1