Sastanak u ABS 11.08.2014


Poštovane kolege,

 

U cilju približavanja PKAŠS svim relevantnim institucijama, na inicijativu gospodina Miloševića,  dana, 07.08.2014 god održan je sastanak u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Sastanku su prisustvovali iz agencije direktor Krsto Lipovac, zamenik direktora Jovica Vasiljević, Uroš Zeković i Srećko Bogićević a iz auto-škola su prisustvovali Slobodan Milošević, Milan Mudrinić, Milenko Jezdimirović i Spasoje Manojlović.

Cilj sastanka je bio unapredjenje saradnje izmedju auto-škola i ABS . Pored toga izneti su i problemi u radu sa kojima se auto-škole redovno susreću, a  čijem rešavanju bi doprinela saradnja sa ABS.

Sastanak je protekao u dobrom raspoloženju i kreativnoj atmosferi. Mnogo ideja je pokrenuto po pitanju buduće saradnje a navešću nekoliko predloga od strane gospodina Lipovca:

-          Jačanje udruženja auto škola. Samo na ovaj način možemo očekivati benefit. Ako u tome uspemo ABS će preduzeti sve što je u njenoj moći na promovisanju PKAŠS, pa i saradnje vezane za izmene Zakona  o bezbednosti saobraćaja u narednom periodu.

-          ABS očekuje aktivno učešće predstavnika auto škola u normativnom uredjenju u ovoj oblasti kroz predloge za izradu i primenu zakona.

-          ABS očekuje aktivno učešće predstavnika auto škola u realizaciji seminara unapredjenja znanja.

-          Ulogu auto-škola u doprinosu u lokalnim samoupravama u oblasti bezbednosti saobraćaja a naročito u sistemu saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja.

-          Kampanje koje sprovodi ABS će dostaviti na korišćenje, ali i na mišljenje i stručnu pomoć i podršku auto-školama.

 

 Što se tiče saradnje sa ostalim institucijama,  za sada je PKAŠS u fazi preliminarnih sastanaka sa MUP-om i drugim nadležnim organima i saradnja je uspostavljena. Detaljniji izveštaj će biti objavljen kada se bude došlo do predloga finalnih rešenja za postojeće probleme.

 

Slobodan Milošević

07.08.2014

 

 Baner1